หน้าหลัก / พื้นที่ให้เช่า
พื้นที่ให้เช่า
ตารางพื้นที่สุขภาวะให้เช่า
Room Type Room Capacity Quantity View Full day
8.00 - 17.00
Half day
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
ห้องประชุม size S Harmony รองรับได้ 10 คน 1 2,377 3,050 1,350 1,850
ห้องประชุม size M HAPPY / HEALTHY (SIZE M) รองรับได้ 25 คน 2 4,950 6,600 2,950 3,950
ห้องประชุม size L ThaiHealth Townhall รองรับได้ 40 คน 1 6,600 8,800 3,950 5,250
ห้องประชุม size L HAPPY & HEALTHY (SIZE L) รองรับได้ 50-60 คน 1 7,900 10,550 4,750 6,300
Whole area ThaiHealth Academy รองรับได้ 60 คน 1 13,650 17,000 8,150 10,200
ห้องประชุม size S Humble รองรับได้ 10 คน 1 2,300 3,050 1,350 1,850
Live Room Hopeful รองรับได้ 5 คน 1 2,300 3,050 1,350 1,850
Living Room Honor รองรับได้ 5 คน 1 1,200 1,500 720 900
หมายเหตุ
• ราคาดังกล่าวเป็นราคาช่วงระหว่างวัน จันทร์ - ศุกร์ หากต้องการใช้ เสาร์ - อาทิตย์ รบกวนติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
• ราคาดังกล่าวไม่รวมอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และของว่าง
• เนื่องจากอาคารติดรถไฟฟ้าและถนนใหญ่ อยากให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ขนส่งมวลชน ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและลดการใช้พลังงาน
สสส/ภาคี บุคคลทั่วไป สสส/ภาคี บุคคลทั่วไป
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.