หน้าหลัก / พื้นที่ให้เช่า
พื้นที่ให้เช่า
ตารางพื้นที่สุขภาวะให้เช่า
Room Type Room Capacity Quantity View Full day
8.00 - 17.00
Half day
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Meeting Room S Harmony รองรับ 10 ท่าน 1 2,377 3,050 1,350 1,850
Conference Room M HAPPY / HEALTHY (SIZE M) รองรับ 25 ท่าน 2 4,950 6,600 2,950 3,950
Center Point ThaiHealth Townhall รองรับ 40 ท่าน 1 6,600 8,800 3,950 5,250
Conference Room L HAPPY & HEALTHY (SIZE L) รองรับ 50-60 ท่าน 1 7,900 10,550 4,750 6,300
Whole area ThaiHealth Academy รองรับ 60 ท่าน 1 13,650 17,000 8,150 10,200
Meeting Room S Humble รองรับ 10 ท่าน 1 2,300 3,050 1,350 1,850
Live Room Hopeful รองรับ 5 ท่าน 1 2,300 3,050 1,350 1,850
Living Room Honor รองรับ 5 ท่าน 1 1,200 1,500 720 900
หมายเหตุ : • ราคาดังกล่าวเป็นราคาช่วงระหว่างวัน จันทร์ - ศุกร์ หากต้องการใช้ เสาร์ - อาทิตย์ รบกวนติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
• ราคาดังกล่าวไม่รวมอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และของว่าง
• เนื่องจากอาคารติดรถไฟฟ้าและถนนใหญ่ อยากให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ขนส่งมวลชน ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและลดการใช้พลังงาน
สสส/ภาคี บุคคลทั่วไป สสส/ภาคี บุคคลทั่วไป
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.